Смотреть чувства (2006) в Full HD качестве ОНЛАЙН

Дата: 24.01.2018

чувства (2006)

Срещата между Хектор и Андромаха е израз на съпружеска вярност, нежност, доброта, обикновено човешко щастие. Любовта и разбирателството са неизменно свързани с мисълта за настоящето и бъдещето на родината.

Андромаха е вярна на своя съпруг и се чувства сигурна от неговото присъствие в живота си. Но когато е застрашена съдбата на Троя, тя осъзнава, че дългът към родния град и гордостта на най-силния воин, проявил героизъм в славни битки с ахейци, стоят по-високо от личното щастие. Тя добре разбира това и с достойнство го изпраща на бойното поле. При вълнуващата си среща Андромаха и Хектор разкриват представите си за радостта, щастието и ценностите в живота.

Нерадостна е участта на Андромаха. Тя е загубила татко, майка, брат. Единствено може да потърси защита от съпруга си: Хекторе, ти си ми всичко: Нейна опора в живота след преживяната лична трагедия е съпругът й Хектор. Затова е естествен страхът й от смъртта на най-достойния и обичан съпруг. Страдание изпълва сърцето й при мисълта.

Загрижена за съдбата на Троя, Андромаха трябва да преодолее своите чувства. Раздвоена между личната болка и дълга, от желанието Хектор да остане близо до нея и вождът да запази своето достойнство, тя нежно го съветва: Хайде, войската задръж при Троя е най-уязвима, стената най-леснодостъпна.

Обичаща и предана съпруга, Андромаха носи в душата си мрачни предчувствия. Тя желае мир и разбирателство, но не по-малко искрена и топла обич. Единствената й молба към Хектор е да бъде по-предпазлив и по-внимателен.

Отговорност е да си съпруга на вожда, на предводителя. Андромаха е трагична героиня. Обичта й е обречена, семейното й щастие -краткотрайно. Войната със своята опустошителна сила носи драматични обрати и отнема човешката й радост.

Семейството в живота на Омировите герои е уютен пристан, където те могат единствено да намерят сигурна закрила и спокойствие. Прощалната сцена в VI песен представя Хектор с характерните черти за епическия герой - мъжественост, сила и героизъм. Външно статична е картината на раздялата на двамата съпрузи, но тя внушава усещане за скрито човешко вълнение. Завърнал се у дома, Хектор силно желае да се помоли за спасението на своя народ, но и да се прости с най-скъпите на сърцето си хора - жена и дете: Аз у дома ще отида своите близки да видя: Той участва в десетгодишната война, воден от своя патриотичен и граждански дълг.

С чувство на отговорност се отнася не само към задълженията си на воин, но и към бъдещето на своето семейство. В съдбоносния момент съпругата му ще бъде беззащитна, а той - преданият, загриженият съпруг, ще бъде далеч от родния си град и от семейството си: Толкова мен ме не плаши троянската бъдеща мъка, нито съдбата на майка Хекуба и царя Приама.

Но над личното, над съдбата на семейството си той твърдо поставя един висш дълг - към родината. Изпълнен достойно - това е най-голямото щастие за воина. Съдбата на родната Троя и на неговия народ са от първостепенна важност за героя.

Нито за миг той не се отказва от своето призвание. За него, както за всеки епически герой, колективните интереси са над личните. Чувството за дълг на Хектор прераства в патриотично самосъзнание. Героят не би понесъл бягството. Страхът и малодушието не са му присъщи: Мен ми не дава сърцето, понеже съм свикнал да бъда винаги доблестен, пръв сред троянци да влизам във боя, за да спечеля най-хубава слава за мене и татко. Хектор вижда в своя син продължител на родовите традиции: Този жест е символично послание за приемственост на героичния идеал между баща и син - Астианакс да бъде като своя баща: Най-висшата цел за Хектор е да воюва за свободата на Троя, на народа си и на своето щастливо семейство.

Щастието на Андромаха, достойна съпруга на Хектор, би било непълно без свободата на родината. Смъртта в битка е слава за героя. Това е бъдещето, което очаква Хектор. Загинал за родината си, той ще остави най-достоен спомен за себе си, но и най-голямата мъка в сърцето на Андромаха. Любовта на двамата е обречена, но трагично красива.

Акцентът тук пада върху диалога, върху думите, а чрез тях се разкриват мислите, чувствата и настроенията на героите. На преден план изпъква общочовешкото и вечното. Смелият троянец въплъщава чертите на вечния баща, който иска детето му д ашостигне онова, което той самият не е могъл да постигне: Нека да казват за него, когато от битка се връща: Моята мила съпруга и мойто невръстно момченце.

Това са все необичайни и нетипични епитети за епохата на грубите и първични варвари, но те показват дълбоко стаената нежност у суровия воин към любимата му съпруга. Откровено и с тъга той признава в прощалния миг, че нейната съдба е най-голямата му болка и тревога: Мъртъв дано ме покрие надгробна могила в земята, За да не чувам вика ти и твойта неволя не виждам!

Болката му е безгранична, защото в историческото време, в което живее, Хектор разбира, че човекът е личност, докато е свободен, а робът е безправен. Измъчен от мисълта за собствената си безпомощност, той е трогателен и едновременно с това трагичен образ. Той, могъщият троянски вожд, няма да може да помогне на беззащитната си съпруга в съдбоносен за нея момент.

Прощалната сцена покорява със своята красота и със силата на чувствата, които внушава. Цялата любов, преданост и нежност, които е скътал в сърцето си троянецът , са изразени чрез един жест: Хектор това го забеляза и жал му обхвана душата, Нежно с ръка я погали и думи такива и каза… Но защитникът на Троя го вълнуват и други чувства, които тревожат съзнанието му и стоят над личните му чувства и страхове: Мойто сърце ме препира да браня неспирно троянци.

Хектор живее с мисълта, че от него зависи не само съдбата на семейството му, но и съдбата на целия град. Тази негова беззаветна преданост към родния град е трогателна. Затова, въпреки дълбоката си привързаност към съпругата и рожба, Хектор поставя като най-висш свой дълг любовта си към родината. У троянеца няма нито миг съмнение и колебание, че съдбата на Троя и интересите на неговия народ са по-важни, че любовта и дългът към тях стои над любовта и дълга към най-близките му хора.

Достойна негова съпруга е Андромаха. Тя е най-трагичната героиня в поемата. Познала безпощадния лик на войната, преживяла смъртта на най-близките си хора- майка, баща, братя, роднини, тя е неспокойна и загрижена, изпълнена с тревожни предчувствия. Там край Скейските порти, става срещата между нея и Хектор: Хекторе, ти си ми всичко, и татко, и майка почтена, ти си ми брат и съпруг неразделен във възраст цветуща!

С плах жест, изразяващ нейната нежност любов: Трогателно и разтърсващо със своя трагизъм е обръщението и към Хектор: Хайде, смили се сега, не напущай високата кула, да не оставиш жена си вдовица, детето-сираче. Но Андромаха не е само майка, любима и съпруга на вожда. Тя е и първата жена на Троя и осъзнава своята отговорност за съдбата на града.

Драмата и на майка и жена не заглушава чувството и за дълг към троянския народ. Макар, че с цялото си сърце тя иска да задържи Хектор за себе си и за сина си, тя пази и тачи неговото воинско достойнство.

Превъзмогнала като съпруга си личните си чувства, тя споделя неговия дълг, като го моли само да бъде по-внимателен и по-предпазлив: Хайде, войската задръж при смокинята дива, където Троя е най-уязвима, стената — най-леснодостъпна… Образът на Андромаха вълнува със своята трагичност. Младата жена обича и е обичана. Тя изживява кратко семейно щастие, но войната и отнема всичко. Тя остава в нашето съзнание с предчувствието си за обреченост, с разкъсващата я скръб за съдбата на най-скъпите и хора, със страданието и по безвъзвратно загубеното човешко щастие.